2010.02.03

GOSZ Elnökségi és Ellenőrző Biz. ülés

GOSZ Elnökségi és Ellenőrző Biz. ülés
2009.11.18

Posztregisztrációs kukorica kisérletek visszakodolása

Posztregisztrációs kukorica kisérletek visszakodolása
2009.10.08

Földhasználati bejelentési adatlap

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 182/2009. (IX.10.) Korm. rendelet 599. § (6) és (15) bekezdései, 2009. október 1-jei hatállyal módosították a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) számú Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.).
2009.10.08

Elnökségi ülés Szeged SZBK

Elnökségi ülés Szeged SZBK
2009.09.02

Átadásra került Pannon Búza Minőség tanúsítás...

Átadásra került Pannon Búza Minőség tanúsítás...
2009.08.04

Gabonaalapú élelmiszerek fuzárium toxin szennyezettségének csökkentési lehetőségei - A MEBIH tájékoztatója

A Magyar Élelmiszer-biztonsági hivatal tájékoztatója:
2009.08.04

GOSZ-VSZT búza posztregisztrációs fajtakísérlet 2009 kiadvány

A GOSZ és a VSZT elkészítette a 2009. évi búza posztregisztrációs fajtakísérlet eredményeit összegző kiadványt.

A szövetségről

Szövetségünk a gabona ágazat termelőinek akaratából alakult meg 2004-ben, a cégbírósági bejegyzés időpontja 2004. július 14.

A gabona termékpálya és egyéb kapcsolódó - olajos (napraforgó, repce, szója), fehérje és rost - növények termelőinek szakmai érdekképviseleti fóruma.