Megalakulás

Szövetségünk a gabona ágazat termelőinek akaratából alakult meg 2004-ben,
a cégbírósági bejegyzés időpontja 2004. július 14.

A gabona termékpálya és egyéb kapcsolódó - olajos (napraforgó, repce, szója), fehérje és rost - növények termelőinek szakmai érdekképviseleti fóruma.

Tevékenységének fő célkitűzései:
Tagjainak a növénytermesztéssel kapcsolatos érdekeinek védelme, amely magába
foglalja a termelői érdekek megjelenítését az ágazati, valamint EU-s szabályozásban.

Védje tagjait az érdeksérelmekkel szemben, valamint más gazdasági szereplőkkel
szemben folytatott gazdasági kapcsolataikban a hátrányos megkülönböztetésekkel
szemben. Tagjai szakmai és gazdálkodási ismereteinek fejlesztése, rendszeres
tájékoztatás a növénytermesztéssel kapcsolatos valamennyi közérdekű információról.

A gabona termékpályán a Szövetség biztosítja az egységes gabonatermesztői érdekek
megjelenítését, növelve ezáltal a termelők érdekérvényesítő képességét.

A Szövetség együttműködik azon terméktanácsokkal akiknek alaptevékenysége érinti
a gabona ágazatot, e tekintetben fenntartja és folyamatosan építi kapcsolatait.

Tagjai éves tagdíjat fizetnek, amelynek mértékét a Küldöttközgyűlés állapítja meg.

A GOSZ szervezete:

- Küldöttközgyűlés 52 fő
- Elnökség 11 fő
- Ellenőrző Bizottság 5 fő
- Titkárság 3 fő